Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home

Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie

IN DE KIJKER

De STORE studies over de rol van economische werkloosheid in tijden van crisis van Ludo Struyven, Hanne van Waeyenberg en Sem Vandekerckhove [link, studie] en deze over toonaangevende ( en beloftevolle ondernemingen (resp. "lead" en "middle" firms) van Lieselot Baert, Jo Reynaerts en Jakob Vanschoonbeek [link, studie] werden recent opgenomen in de nieuwsbrief van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

 

ACTIVITEITEN

STORE WORKSHOP “Industrial Policy in Flanders”

Monday 30 November 2015

 

In cooperation with the Department of Economy, Science and Innovation (EWI) of the Flemish government, the Policy Research Centre Entrepreneurship & Regional Economics (STORE) hosted a second workshop on industrial policy in Flanders.  As a follow-up to the highly successful 2014 workshop, this event marked the closing of a four-year research program on entrepreneurship, small and medium-sized firms, and economic clusters, this with a special emphasis on (new) industrial policy and practices in Flanders. Program, details and presentations here.

 

NIEUWE indicatoren RDW

Nieuwe indicatoren voor ondernemerschap (aantal bestaande en startende ondernemingen) in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland voor de periode 2000-2009 per NUTS-2 regio en NACE 2-cijfer industrie zijn beschikbaar in het Regional Data Warehouse. [link 1]  Daarnaast zijn ook nieuwe cijfers beschikbaar over de spreiding van de detailhandeel in Vlaanderen. [link 2].  De resultaten van de bevolkingspeiling naar de houding tegenover ondernemerschap en de actieve betrokkenheid in nieuw ondernemerschap voor Vlaanderen en België in de periode 2001-2013 afkomstig van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) worden voor het eerst ter beschikking gesteld van het brede publiek. [link 3].

 


Beleidsevaluaties

STORE onderzoekers werden sinds het oprichten van het steunpunt in 2012 gevraagd om de doeltreffendheid en efficiëntie van een aantal overheidsinstrumenten na te gaan, onder meer deze van de Waarborgregeling van de Participatiemaatschappij Vlaanderen, de opleidingssubsidies voor KMO's van het Agentschap Ondernemen, en de promotiesubsidies van Design Vlaanderen.  Daarnaast werd STORE om advies en ondersteuning gevraagd in een aantal belangrijke dossiers, onder meer inzake het Operationeel Programma Vlaanderen 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nieuw Industrieel Beleid, het Gazellenbeleid, het Beleidspan Ruimte, en het KMO programma van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.  De resultaten van deze studies kunnen nu online geraadpleegd worden.

 

 


"Assistive technologies" in Vlaanderen

Vlaanderen wordt de komende jaren geconfronteerd met een stijgende zorgvraag als gevolg van de maatschappelijke en demografische evolutie.  Tegemoet komen aan deze stijgende zorgvraag, en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg garanderen en betere "zorg op maat" aanbieden waarbij mensen langer thuis kunnen blijven dankzij preventie en thuiszorg, vormt dan ook een belangrijke uitdaging. Om de thuiszorg voor deze mensen te ondersteunen, zijn assistive technologies, m.n. hulpmiddelen die de autonomie van personen met een beperking versterken en de participatie van gebruikers bevorderen of behouden, van groot belang.  STORE voerde, in het kader van het Flanders’ Care programma, onderzoek uit naar de sector van assistive technologies.  Het doel van de studie was om inzicht te verwerven in deze sector in Vlaanderen en het economisch belang van de sector in kaart te brengen.  Het rapport kan u hier raadplegen.

 

 


Micro- en nano-elektronica in Vlaanderen

De micro- en nano-elektronica (MNE) vormt een belangrijke sleuteltechnologie voor Vlaanderen. Dit blijkt uit de strategische roadmap "Nano-electronics for Flanders" die DSP Valley onlangs mee heeft ontwikkeld en waarbij STORE instond voor de economische analyse.  Voor meer informatie over de strategische roadmap kan u contact opnemen met DSP Valley; de economische analyse van STORE vindt u hier.

 

 


VRWI Toekomstverkenningen 2025

STORE stond samen met ECOOM en de studienst van de Vlaamse regering (SVR) in voor de wetenschappelijke ondersteuning van de Toekomstverkenningen 2025 van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI).  Onderzoekers van STORE brachten de economische prestaties van de Vlaamse economie in kaart en ontwikkelden een nieuwe indicator om industriële en dienstensectoren te benchmarken.  Het resultaat van deze oefening werd gepubliceerd als nummer 26 in de Studiereeks van VRWI.  De specifieke inbreng van STORE kan u hier vinden, en het basisrapport hier.

 

IN DE PERS

De Standaard 19 november 2015
Ondernemerschapsmentaliteit scoort laag in Vlaanderen

De redactie 26 juni 2015
Naar nieuwe ondernemers

De Tijd 13 juni 2015
Beeldvorming over ondernemen stelt teleur

De Tijd 13 juni 2015
De kijk op ondernemerschap moet worden verrijkt

Trends 21 mei 2015
Vlamingen zien zichzelf niet als ondernemers

De Tijd 14 oktober 2014
Slimme elektronica goed voor 22.000 Vlaamse jobs

RECENTE PUBLICATIES

Tine Holvoet, Niels Bosma en Hans Crijns (2016), Global Entrepreneurship Monitor 2001-2015. 15 jaar GEM Vlaanderen: een overzicht

Katja Bringmann, Thomas Vanoutrive en Ann Verhetsel (2015), Durfkapitaalinvesteringen en bedrijfsprestaties: een analyse op basis van sociale netwerken en hun geografische dimensie

Ludo Struyven, Hanne Van Waeyenberg en Sem Vandekerckhove (2016), Het gebruik van economische werkloosheid in Vlaanderen: tijdelijke of blijvende bescherming tegen ontslag?

Tine Holvoet, Astrid Van Steen en Hans Crijns (2016), Ondernemerschap in de gespecialiseerde pers.  Case study: De Tijd

Tine Holvoet, Niels Bosma en Hans Crijns (2015), Global Entrepreneurship Monitor 2014. Report for Belgium and Flanders [samenvatting voor Vlaanderen]

Jeroen Cant en Ann Verhetsel (2015), Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot voedingswinkels in het Vlaams Gewest. Scenarioanalyse

Jo Van Biesebroeck, Joep Konings en Christian Volpe Martincus (2015), Economische analyse van exportpromotie als buffer tegen de economische crisis [Engelstalige studie]

Lieselot Baert, Jo Reynaerts en Jakob Vanschoonbeek (2015), De economische activiteit van lead en middle firms in de Vlaamse dienstensector

Diane Arijs,  Anneleen Michiels, Vincent Molly en Alain Praet, A. (2015), Overdracht van familiale KMO's: impact op het familie- en bedrijfssysteem

Sander Ramboer en Leo Sleuwaegen, L. (2015), Het belang van de strategische context voor de ontwikkeling van Hoge Groei Ondernemingen

Cathy Lecocq en Jeroen Van den bosch, J. (2015), Managementpraktijken in Vlaanderen.  Voorbereidende studie

Johan Lambrecht en Wouter Broekaert (2015), Overnames en doorgroei van familiale KMO's: een kwalitatief beeld

Stijn De Ruytter, Sander Ramboer en Leo Sleuwaegen (2015), Het belang van de strategische context voor de ontwikkeling van Hoge Groei Ondernemingen

Bruno Merlevede en Matthijs de Zwaan, M. (2015), Determinanten van succesvol ondernemerschapskapitaal in een meer-landen setting [Engelstalige studie]

Jolien Debuysscher en Bruno Merlevede (2015), Determinanten van succesvol ondernemerschapskapitaal in Vlaanderen

Jeroen Cant, Lien Bakelants en Ann Verhetsel, A. (2014), Detailhandel in Vlaanderen: Barometer 2015

Alain Praet, Anneleen Michiels, Diane Arijs, Vincent Molly en Johan Lambrecht (2015), Overnames en doorgroei van familiale KMO's: beschrijvende analyses

Tine Holvoet, Niels Bosma en Hans Crijns (2015), Ondernemerschapsmentaliteit in Vlaanderen.  Landschapstekening

Jeroen Cant, Thomas Vanoutrive en Ann Verhetsel (2014), Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaams Gewest

 
  • Laatste wijziging: 15-09-2016